De samenleving wordt complexer en grote maatschappelijke onderwerpen komen af op het beheer van de openbare ruimte. Dit vraagt om vernieuwende inzichten en oplossingen. Verdere professionalisering vanuit een wetenschappelijk kader maakt doorbraken mogelijk om de uitdaging met de toekomst aan te gaan en een ambitieuze nieuwe generatie beheerders op te leiden. In opdracht van de stichting Managing Public Space werkt Wageningen University & Research (WUR) daarom aan onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Managing Public Space.

Opleiding

Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol.
Dit alles vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie op ons vakgebied. Het is belangrijk om vanuit een meer integrale (naast een sectorale) visie te kijken naar beheer, het doen van onderzoek en het aanbieden van onderwijs.

Samen met de stichting Managing Public Space werkt de Wageningen University & Research (WUR) aan een degelijke wetenschappelijke onderstroom, gericht op kennisvergroting en het opleiden van een ambitieuze nieuwe generatie beheerders van de openbare ruimte. Deze ambitie krijgt vorm door onderwijs Managing Public Space voor studenten en professionals, dat stapsgewijs wordt opgebouwd.

Het eerste vak aan de WUR start op 15 maart 2021 met studenten én beheerders! Dit vak richt zich op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte en is de start van een serie van in totaal 3 vakken op masterniveau.

"Vanuit een integrale visie kijken naar beheer, fundamenteel onderzoek doen en wetenschappelijk onderwijs aanbieden."

De stichting

Om de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek mogelijk te maken is de stichting Managing Public Space opgericht. De stichting geeft formeel opdracht aan de WUR voor de ontwikkeling van een leerprogramma en zorgt voor de financiering. Tevens organiseert de stichting activiteiten om de kloof tussen de operationele beheerwereld en de wetenschap te verkleinen.
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, beheert de inkomende en uitgaande gelden en monitort de voortgang van de programma-ontwikkeling. Het stichtingsbestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het bestuur bestaat uit:

jaap 2

Jaap Meindersma (gemeente Haarlem)
voorzitter

astrid

Astrid Weij (IPO)

don

Donald Bezemer (DON-bureau)

martine

Martine Stouten (Stoutgroep)

peter

Peter de Visser (gemeente Zoetermeer)

ton

Ton Hesselmans (CROW)
secretaris

profielfoto

Vacature

wiebe (1)

Wiebe Oosterhoff (gemeente Rotterdam)

Partners

Zonder de betrokkenheid en (financiële) bijdragen van partners kan de stichting geen programma laten ontwikkelen. De stichting zoekt daarom partners, die samen met andere instanties en organen richting willen geven aan de toekomst van ons vakgebied.

Drie goede redenen om partner te worden:
1. Samen het vakgebied wetenschappelijk op een hoger plan tillen.
2. Helpen het vakgebied attractief te maken voor een nieuwe generatie studenten.
3. Bijdragen aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte.

Interesse om samen met ons richting te geven aan de toekomst van ons vakgebied?
Klik op de onderstaande button voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden.

Afspraak maken

Onder andere de onderstaande instanties hebben reeds hun medewerking toegezegd:

"Samen werken aan een succesvol en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte."

Nieuws

Circulariteit vereist strategische zoektocht naar ruimtelijke toekomst

Planologen hebben vergaande invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is bepaald geen vrijblijvende oefening, vindt dr. Patrick Witte, universitair docent Spatial Planning, Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Utrecht. “Ruimtelijke ingrepen zijn niet tijdelijk maar voor de komende 100 jaar. Dat feit alleen al onderstreept het belang van een circulaire benadering.”

Read More

Onderzoek naar effectief circulair grondstoffenbeheer is in volle gang

De gebouwde omgeving heeft met ruim 70 procent het grootste aandeel in de productie van niet-circulaire afvalstromen. “De omslag van lineair naar circulair is daarmee cruciaal voor het welslagen van het milieubeleid van de overheid”, aldus prof. dr. ir. Arjan van Timmeren, Hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft.

Van Timmeren was gastspreker van de eerste in een reeks van vier themasessie over circulariteit, die wordt georganiseerd door de Stichting Managing Public Space. De sessie, met als titel ‘Circulair beheer als bouwsteen van stedelijk metabolisme’, werd gehouden op donderdag 20 mei en is terug te zien op YouTube: https://youtu.be/2NZZTSr0AK8.

Read More

Interview | Met Jaap Meindersma langs de highlights van Managing Public Space in 2021.

Welke plannen, activiteiten en ontwikkelingen staan dit jaar op de agenda? Jaap Meindersma, voorzitter van stichting Managing Public Space aan het woord.

“Vorig jaar hebben we veel formele stappen kunnen zetten. De stichting is opgezet, het bestuur is geformeerd, veel partijen hebben zich aangesloten en er is een PhD gestart. Managing Public Space is up and running, maar nog steeds in opbouw. Komend jaar gaan veel meer mensen merken dat we er zijn en dat we een stevige ambitie hebben.”

Read More

Onderwijs met professionals én studenten: we willen meer! 

Op 15 maart startte de cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte. Hét eerste pilotvak over beheer op academisch niveau aan de Wageningen University (WUR) dat samen met stichting Managing Public Space is ontwikkeld. Bijzonder, want in deze cursus gaat het niet alleen over de verbinding tussen beheer en wetenschap. Doordat studenten en professionals samen leren is het de verbinding tussen beheer en wetenschap. 15 beheerders en 13 studenten kijken samen naar een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte

Read More

Agenda

Hoe gaan we van lineair naar circulair beheer? Een wetenschappelijke verkenning vanuit vier invalshoeken:

20 mei 2021: Circulair beheer als bouwsteen van stedelijk metabolisme – Prof. dr. ir. Arjan van Timmeren  –  meer info

03 juni 2021: Alles samen en alles integraal? – Dr. Patrick Witte –  meer info

17 juni 2021: Collectieve waardecreatie in plaats van pilots – Prof. dr. Jan Jonker –  meer info

01 juli 2021: Begin bij beheer: de emancipatie van beheer – Prof. dr. ing. Geert Teisman –  meer info

14 oktober 2021: Leren en vooruizien! – slotdebat –  meer info

calendar

Contact