Wiebe Oosterhoff is keynote speaker tijdens LCM 2019. Hij spreekt over Rotterdam als pioniersstad op het gebied van geïntegreerd toekomstgericht management.

Wiebe Oosterhoff, strategisch adviseur stedelijk beheer bij Gemeente Rotterdam, zet in zijn lezing ‘Onderhoud is het nieuwe ontwikkelen’ tijdens de IALCCE (International Association for Life-Cycle Civil Engineering) Workshop van Life Cycle Management 2019 uiteen hoe Rotterdam zich heeft ontwikkeld van een onaantrekkelijke wederopbouwstad tot één van de top 10 steden wereldwijd volgens Lonely Planet.

Europese steden hebben te maken met problemen op het gebied van energie, klimaat, schaarste van hulpbronnen, gezondheid en mobiliteit. Managementorganisaties zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte. In de komende decennia wacht hen grote vervangingsvraagstukken voor onder andere bestaande gebouwen en infrastructuur.

Oosterhoff pleit voor investeerders die meer initiatief nemen in het innovatieproces en strategisch en meer integraal handelen. Hij laat zien hoe de stad Rotterdam zich voorbereidt op de toekomst en substantiële stappen neemt op het gebied van geïntegreerd maatwerk in activabeheer en slim, toekomstgericht management.

Bezoek website LCM2019 van het IALCCE