Pakken organisaties genoeg kansen in het beheer van de openbare ruimte? Op 1 november vindt  Platform Assetmanagement Metropoolregio plaats.

De toekomst staat centraal tijdens de vergadering. Belangrijke sleutels om grote vraagstukken als energietransitie, klimaatadaptatie en grondstoffenschaarste het hoofd te kunnen bieden, liggen in het beheer van de openbare ruimte.

Wiebe Oosterhoff, strategisch adviseur stedelijk beheer van de gemeente Rotterdam, zet in een korte presentatie uiteen hoe de toekomst van het beheer van de stad eruit komt te zien. Beheerorganisaties moeten meer initiatief durven nemen in vernieuwingsprocessen, integraler en strategischer handelen en vooral ook vaker het podium pakken om met het beheer van de openbare ruimte bij te dragen aan sociaal-maatschappelijke opgaven.

David van Zanten en Oscar van der Padt laten zien hoe de gemeente Leiden vervangingsopgaven in de openbare ruimtes koppelen aan stedelijke transities.

Aanmelden voor de bijeenkomst
Geïnteresseerd?  Bekijk de uitnodiging voor de vergadering Werkgroep Assetmanagement Metropoolregio in Leiden.