Op 28 november vindt het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) plaats voor alle professionals werkzaam in beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

De beheerder van morgen weet waar het om draait
Het thema van dit jaar ‘De beheerder van morgen…weet waar het om draait’ is een vervolg op het congresthema van vorig jaar ‘toekomst van beheer’. “Nederland is volgebouwd. De openbare ruimte krijgt steeds meer te maken met vervangingsopdrachten. Vorig jaar kwamen vooral integrale samenwerking en grote maatschappelijke thema’s als energietransitie, vergrijzing, vergroening en klimaatverandering aan de orde. Dus als we kijken naar de toekomst, moeten we ook kijken naar de beheerder van morgen en naar wat er van hem of haar wordt verwacht. Zij moeten met deze grote uitdagingen aan de slag”, licht Ineke Westerbroek, programma manager NCBOR, het thema van dit jaar toe.

Het NCBOR congres
Het congres in Zaanstad draait om beheer en het onderhouden van de openbare ruimte in de breedste zin van het woord. In het plenaire programma in de ochtend neemt Jan ter Wal je mee door de dynamische jaren van het beheer van de openbare ruimte. Joachim Declerck, Marco Berkhout en Marije Hofland delen hun visie op de beheerder van morgen. Ronald Gerritsen en Hans ten Hoeve lichten een aantal interessante nieuwe initiatieven toe. De laatste stand van zaken met betrekking tot de leerstoel worden gedeeld en gevierd door Jaap Meindersma.

Deelsessie Kennis Spiegelen over leerstoel MPS
In de middag vinden twaalf deelsessies en een excursie plaats. Een van die sessies ‘Kennis Spiegelen’ gaat specifiek over de leerstoel. Ton Hesselmans (CROW), Wiebe Oosterhoff (gemeente Rotterdam) en Marleen Brinkhuijsen (WUR) gaan tijdens deze deelsessie spiegelen en kijken naar de wisselwerking tussen theorie en praktijk. De beheerwereld stapt met de leerstoel MPS de wereld van universiteiten en de wetenschap binnen. Andersom kan Wageningen veel leren van beheerders van de openbare ruimte. Hoe kijken beheerders aan tegen een aantal cases en wat is de visie van de wetenschappers?

Meld je aan!
Het NCBOR is voor iedereen werkzaam in of samen met beheer openbare ruimte. Opdrachtgevers en opdrachtnemers, gemeenten, adviesbureaus, kennisinstellingen en studenten: iedereen is welkom. Er is plaats voor 300 deelnemers, dus meld je op tijd aan.

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor het congres op: https://events.crow.nl/ncbor/

Bekijk hier het plenaire programma en de deelsessies