Namens de gemeente Zwolle nodigen we je graag uit voor een online presentatie van Joachim Declerck en Hanne Mangelschots van Architecture Workroom Brussels (AWB) over hun onderzoek naar de aanpak van transitieopgaven en de rol daarin van het stadsbeheer.

In het licht van de klimaattransities zijn de steden en gemeenten in Nederland namelijk snel aan het veranderen. In verschillende gemeenten staan proactieve beheerders aan het voorfront om deze transformaties in de wijken te verwezenlijken. Maar hoe kan beheer mee een versnelling veroorzaken? Deze vraag is het afgelopen jaar onderzocht door Belgische denk-en-doetank Architecture Workroom Brussels in samenwerking met H+N+S, Endeavour en Jelte Boeijenga aan de hand van vier Nederlandse wijken. Zo werden concrete bouwstenen geformuleerd om mee aan de slag te gaan. In deze interactieve webinar worden de resultaten gepresenteerd op basis van “10 sleutels voor de toekomst van beheer” op het schaalniveau van de wijk, de stad en het rijk. Daarna wordt Zwolle onder de loep gelegd en gaan we samen op zoek naar volgende stappen.

Het Webinar vindt plaats op donderdag 18 juni 14:00–15:30 via MS Teams.

Je kan je aanmelden via deze link

Na inschrijving krijg je toegang tot het Teams-Webinar. Let op: er is plaats voor maximaal 40 deelnemers, dus meld je snel aan!