Afgelopen week reikte directeur openbare werken binnen stadsbeheer van de gemeente Rotterdam Edim Hadziavdic het rapport “Bestuursopdracht vervangingsinvesteringen kapitaalgoederen openbare ruimte” uit aan wethouder Bert Wijbenga.

Het rapport is het resultaat van de bestuursopdracht vervangingsinvesteringen openbare ruimte. Voor de gehele openbare ruimte in Rotterdam is uitgerekend wat het kost om deze in de komende 50 jaar op tijd te vervangen.

Enkele cijfers: de vervangingswaarde van de openbare ruimte is 8,4 miljard euro. Om deze tijdig te vervangen moet er jaarlijks zo’n 100 miljoen euro worden geïnvesteerd. Dit betekent volgens de BBV-regels dat er tot 2050 jaarlijks 3,3 miljoen euro op de begroting moet worden geactiveerd.

Het gaat dus om serieus geld!

Klik hier voor het complete rapport.