Straatbeeld organiseert samen met Bouwcirculair en Platform BuitenSpelen op 30 maart a.s. van 13.30 uur tot 17.30 uur de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte. De verbindingsdag, een gratis online evenement, staat in het teken van ervaringen uitwisselen, samen stappen zetten, inspiratie vinden, innovaties delen, het debat aan gaan. Het draagt allemaal bij aan het gezamenlijke doel dat overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties, leveranciers hebben: het circulair inrichten van de openbare ruimte. Meer informatie over het programma en aanmelden via:

https://www.straatbeeld.nl/agenda/040321/verbindingsdag-circulaire-openbare-ruimte