Op 15 maart startte de cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte. Hét eerste pilotvak over beheer op academisch niveau aan de Wageningen University (WUR) dat samen met stichting Managing Public Space is ontwikkeld. Bijzonder, want in deze cursus gaat het niet alleen over de verbinding tussen beheer en wetenschap. Doordat studenten en professionals samen leren is het de verbinding tussen beheer en wetenschap. 15 beheerders en 13 studenten kijken samen naar een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte

De ervaringen? Wetenschap is eigenlijk helemaal niet vaag, maar kan juist helpen om de dagelijkse praktijk te begrijpen! Een van de onderdelen is de cursus is ‘in de schoenen van’ waarbij de professionals opdrachtgever zijn voor de studenten. Zij gaan dus aan de slag met projecten, problemen en gebieden uit de praktijk. Voor zowel de studenten als voor de professionals een enorm waardevolle opdracht. “Er komt een hele wereld naar boven als je in elkaars schoenen staat.”

 Marlies Brinkhuijsen is universitair docent en zorgde samen met collega’s voor de inhoud en ontwikkeling van dit vak: “De wereld van beheerders en de problemen en uitdagingen die spelen zijn ontzettend divers, de opdrachten voor alle studenten waren dat dus ook. Heel interessant om te zien dat de aanpak net zo divers was, van heel praktisch tot heel theoretisch én heel interdisciplinair en grensoverschrijdend.” Zowel studenten als professionals vinden de connectie tussen de verschillende werelden heel waardevol: “We willen nóg meer van elkaar leren!”