Author Archive:

“In de belangrijke transities speelt beheer een grote rol”

Interview met MPS-promovendus Eva Duivenvoorden MSc

Eva Duivenvoorden (1995) startte in september haar PhD Managing Public Space en is daarmee de eerste promovendus binnen het Programma Managing Public Space van de Wageningen University & Research (WUR). De openbare ruimte is van grote sociale en economische waarde voor de samenleving. Maar die is juist ook onderhevig aan allerlei complexe vraagstukken als klimaataanpassingen, behoefte aan ontspanning, coronamaatregels en mobiliteit. Door de academische wereld aan die van beheer te verbinden kunnen we samen een duurzame, integrale aanpak vormgeven. En daarmee is Eva hard aan de slag.

Read More

‘Beheer is dé discipline om leiding te geven aan een integrale programmering- en investeringsagenda’ | Interview Wiebe Oosterhoff

Wiebe Oosterhoff is strategisch adviseur Stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam en een van de initiatiefnemers van de kopgroep beheer en van de nieuwe leerstoel in wording. Samen met collega’s van de gemeente Rotterdam won hij de IAM-NL Asset Management Award 2020. Wiebe en zijn team keken wel 50 jaar vooruit en formuleerden een duidelijke lange-termijn investeringsstrategie voor het tijdig vervangen en renoveren van assets in de openbare ruimte van Rotterdam. 

Read More

Eerste wetenschappelijke publicatie MPS in vakblad CITIES

Eerste wetenschappelijke publicatie MPS in vakblad CITIES

Vers van de pers het nieuws dat het gerenommeerde internationale vakblad CITIES een artikel publiceert over het programma Managing Public Space. De Wageningse wetenschappers Eva Duivenvoorden, Thomas Hartmann, Marlies Brinkhuijsen en Ton Hesselmans (namens de stichting Managing Public Space) schreven het artikel dat onder de naam Managing public space – A blind spot of urban planning and design zal verschijnen. Een trotse Ton Hesselmans:

Read More

City Deal brengt complexe stedelijke opgaven in één aanpak

Vier gemeenten en twee ministeries ondertekenen de City Deal Openbare Ruimte op 29 oktober. Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte in de steden in ons land op de schop. Hoe zorg je er nu voor dat de verschillende opgaven goed op elkaar aansluiten?

Read More

Bij beheren hoort vooruitzien | Interview met Dr. Thomas Hartmann

Klimaatverandering, minder auto’s, digitalisering, nieuwe inzichten in stadsontwikkeling… De wereld om ons heen verandert en daar passen we ons zo goed mogelijk op aan. Een goede inrichting is één ding, maar ook de verzorging en het onderhoud van de openbare ruimte passen bij modern gebruik (en moderne uitdagingen). Hoe doen we dat?

Read More

Weer een mijlpaal bereikt: de PhD vacature staat online

De ontwikkeling van het programma Managing Public Space krijgt steeds meer vorm. Sinds deze week staat de vacature voor de PhD online. Er wordt gezocht naar de eerste wetenschappelijke onderzoeker uit de geschiedenis voor het onderwerp ‘Beheer van de openbare ruimte’.

Read More