Blog

Circulariteit vereist strategische zoektocht naar ruimtelijke toekomst

Planologen hebben vergaande invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is bepaald geen vrijblijvende oefening, vindt dr. Patrick Witte, universitair docent Spatial Planning, Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Utrecht. “Ruimtelijke ingrepen zijn niet tijdelijk maar voor de komende 100 jaar. Dat feit alleen al onderstreept het belang van een circulaire benadering.”

Read More

Onderzoek naar effectief circulair grondstoffenbeheer is in volle gang

De gebouwde omgeving heeft met ruim 70 procent het grootste aandeel in de productie van niet-circulaire afvalstromen. “De omslag van lineair naar circulair is daarmee cruciaal voor het welslagen van het milieubeleid van de overheid”, aldus prof. dr. ir. Arjan van Timmeren, Hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft.

Van Timmeren was gastspreker van de eerste in een reeks van vier themasessie over circulariteit, die wordt georganiseerd door de Stichting Managing Public Space. De sessie, met als titel ‘Circulair beheer als bouwsteen van stedelijk metabolisme’, werd gehouden op donderdag 20 mei en is terug te zien op YouTube: https://youtu.be/2NZZTSr0AK8.

Read More

Interview | Met Jaap Meindersma langs de highlights van Managing Public Space in 2021.

Welke plannen, activiteiten en ontwikkelingen staan dit jaar op de agenda? Jaap Meindersma, voorzitter van stichting Managing Public Space aan het woord.

“Vorig jaar hebben we veel formele stappen kunnen zetten. De stichting is opgezet, het bestuur is geformeerd, veel partijen hebben zich aangesloten en er is een PhD gestart. Managing Public Space is up and running, maar nog steeds in opbouw. Komend jaar gaan veel meer mensen merken dat we er zijn en dat we een stevige ambitie hebben.”

Read More

Onderwijs met professionals én studenten: we willen meer! 

Op 15 maart startte de cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte. Hét eerste pilotvak over beheer op academisch niveau aan de Wageningen University (WUR) dat samen met stichting Managing Public Space is ontwikkeld. Bijzonder, want in deze cursus gaat het niet alleen over de verbinding tussen beheer en wetenschap. Doordat studenten en professionals samen leren is het de verbinding tussen beheer en wetenschap. 15 beheerders en 13 studenten kijken samen naar een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer van de openbare ruimte

Read More

30 maart 2021 | Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte

Straatbeeld organiseert samen met Bouwcirculair en Platform BuitenSpelen op 30 maart a.s. van 13.30 uur tot 17.30 uur de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte. De verbindingsdag, een gratis online evenement, staat in het teken van ervaringen uitwisselen, samen stappen zetten, inspiratie vinden, innovaties delen, het debat aan gaan. Het draagt allemaal bij aan het gezamenlijke doel dat overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties, leveranciers hebben: het circulair inrichten van de openbare ruimte. Meer informatie over het programma en aanmelden via:

https://www.straatbeeld.nl/agenda/040321/verbindingsdag-circulaire-openbare-ruimte

Wageningen Universiteit | Eerste cursus met studenten én beheerders gestart!

De cursus Planning, ontwerp en beheer: transities in de openbare ruimte start vandaag! Met 13 studenten én 15 beheerders! Dit is uniek omdat Wageningen University als eerste universiteit een cursusreeks start over beheer en onderhoud openbare ruimte én omdat studenten én professionals samen in de collegebanken zitten. De cursus zet in op een integrale benadering van planning, ontwerp en beheer. De cursus bestaat niet alleen uit (online) colleges maar draait ook om leren in de praktijk. Dit gebeurt in ‘Living Labs’ en in het onderdeel ‘In de schoenen staan van’, waarbij de professionals een casus uit de praktijk als opdracht aan de studenten meegeven. Zo leren de studenten direct van de praktijk, en leert de praktijk direct van de wetenschap. De cursus is een goed voorbeeld van hoe WUR en Stichting Managing Public Space het vakgebied samen willen vormgeven.

Read More

UITNODIGING | Als de buitenruimte zou kunnen praten, wat zou het jou vertellen?

In het Living Lab Sensible Sensor in de Rotterdamse wijk Reyeroord heeft de gemeente Rotterdam samen met bewoners, bedrijven en kennisinstellingen in verschillende projecten ervaring opgedaan met het gebruik van sensoren in de buitenruimte. De kennis opgedaan in deze projecten heeft de gemeente input gegeven voor het maken van standaarden, zowel op technisch, organisatorisch als sociaal gebied.

Read More

Managing Public Space verbindt met MPS Connect

De stichting Managing Public Space (MPS) werkt met een uitgebreid activiteitenprogramma aan de verbinding tussen de beheerwereld en de wetenschappelijke wereld. ‘MPS Connect’ zorgt voor een snelle ingang tot aansprekende voorbeelden van ‘next level’ stadsbeheer, uitdagende stageplekken en inspirerende keynotes. De stichting wil het zo makkelijker maken om succesverhalen uit te wisselen, informatie te vinden én om te zorgen dat studenten en organisaties samen kunnen bouwen aan de toekomst. Op zoek naar een inspirerende spreker of afstudeerplek? Laat je verrassen door MPS Connect!

Read More